Visie & Beleidsplein

‘Onze sport is booming’

een casestudie naar de opkomst van padel, beachvolleybal en boulderen

Hoeijmakers, R., & Romijn, D. (2018). ‘Onze sport is booming’: een casestudie naar de opkomst van padel, beachvolleybal en boulderen. Utrecht: Mulier Instituut.

De populariteit van sporten varieert door de jaren heen. Hierdoor bestaat de vraag welke accommodaties wel of niet een blijvende plek in het sportlandschap zullen verwerven. Om het Databestand SportAanbod (DSA) actueel en relevant te houden en om beleidsmakers te helpen in het voeren van een efficiënt en toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid, is het wenselijk dat de ontwikkeling van nieuwe sporten inzichtelijk wordt gemaakt. In deze studie is de mogelijkheid verkend om de groeicurve van nieuwe sporten in kaart te brengen met het doel om voorspellende uitspraken te doen over de verankering van nieuwe sporten in Nederland. Dit is gedaan aan de hand van drie casestudies naar ‘nieuwe’ sporten in Nederland: padel, beachvolleybal en boulderen. De vraag die in dit onderzoek centraal stond is: wat zijn voorspellende factoren voor de verankering van nieuwe sporten in Nederland? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

‘Onze sport is booming’ : een casestudie naar de opkomst van padel, beachvolleybal en boulderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beachvolleybal
boulderen
padel
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
tennis