Visie & Beleidsplein

Fietsfeiten

Harms, L., & Kansen, M. (2018). Fietsfeiten. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

De publicatie presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets, en biedt een overzicht van de maatschappelijke effecten van fietsgebruik. Zo laat het zien dat het fietsgebruik de afgelopen tien jaar met 12 procent is toegenomen en dat er met name door jongvolwassenen en ouderen vaker en verder wordt gefietst. Ook het bezit en gebruik van de e-fiets zit in de lift en het wordt de laatste jaren ook steeds vaker gebruikt door Nederlanders jonger dan 65 jaar en voor woon-werkverplaatsingen. Een andere uitkomst van de studie is dat het fietsgebruik veel maatschappelijke baten kent: fietsen leidt tot een langer en gezonder leven, het resulteert in minder broeikasgassen en minder luchtvervuiling en verbetert de bereikbaarheid. De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden onder fietsers blijft wel een belangrijk aandachtspunt.

Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM),

Download(s)

Fietsfeiten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lucas Harms
Maarten Kansen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

elektrische fiets
fietsen
fietsen