Visie & Beleidsplein

Van goede bedoelingen naar goed gedrag

tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders

Steenbergen, J., & Romijn, D. (2018). Van goede bedoelingen naar goed gedrag: tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders. Utrecht: Mulier Instituut.

De aandacht van de overheid voor het thema veilig sportklimaat is groter dan ooit tevoren en dat is terug te zien in het actieplan Naar een veiliger sportklimaat (VSK). Met het VSK actieplan is ook de behoefte gegroeid om meer te weten over de wijze waarop anderen tot gewenst gedrag kunnen worden verleid. In deze rapportage proberen de onderzoekers op basis van bestaande kennis uit anderen beleidsterreinen dan de sport, bij te dragen aan gedragsbeïnvloeding in de sportvereniging. Deze literatuurstudie heeft geleid tot tien inzichten voor concrete handelingsrichtingen in veel voorkomende en herkenbare situaties.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Van goede bedoelingen naar goed gedrag : tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johan Steenbergen
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
normen en waarden
sportverenigingen
veiligheid