Visie & Beleidsplein

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem

Floor, C., Spreen Brouwer, T., Bennenbroek, M., & Schadenberg, B. (2017). Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Haarlem heeft gevraagd om inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater naar 2028. Daarbij hebben zij de vraag gesteld: is op basis van demografische trends voor Haarlem (naar 2028) en de sporttechnische eisen van de sportbonden extra zwemwater nodig of kan worden volstaan met de huidige zwemwatercapaciteit in de twee binnenzwembaden om aan de behoefte van de Haarlemse burgers en verenigingen te voldoen? Het Mulier Instituut heeft samen met TREEM deze vraag beantwoord door middel van analyse van bevolkingsgegevens, cijfers met betrekking tot sportdeelname, gegevens die zijn aangeleverd door de zwembaden, gegevens verkregen bij andere zwembaden en gesprekken met zwembadmanagers, verenigingen en zwemlesaanbieders. Hierbij is ook gekeken naar de notitie die de gemeente Haarlem heeft opgesteld over verschillende modellen voor het gebruik van zwemwater. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corry Floor
Thijs Spreen Brouwer
Mark Bennenbroek
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
binnensportaccommodaties
binnenzwembaden
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
toekomst
zwembaden