Visie & Beleidsplein

Toolkit preventie in de wijk

samenwerken aan gezondheid en welzijn van inwoners

(2018). Toolkit preventie in de wijk: samenwerken aan gezondheid en welzijn van inwoners. Bilthoven: RIVM.

In deze toolkit vindt u informatie en inzichten om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Het doel van preventie is zorgen dat inwoners gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Er zijn veel factoren van invloed op de gezondheid en welzijn van inwoners. Denk aan opleidingsniveau, inkomen, leefstijl, woon- en leefomstandigheden en toegang tot (zorg)voorzieningen of participatie. 

Daarom richt preventie zich steeds vaker niet alleen op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving. Dit noemen we een integrale aanpak. Het is belangrijk een integrale aanpak en de bijbehorende samenwerkingsverbanden op wijk- of buurtniveau te organiseren en in te bedden in een bredere beleidsstrategie. Door de decentralisaties kunnen gemeenten dit samen realiseren met partners, zoals GGD’en, professionals, beleidsmakers en inwoners.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Toolkit preventie in de wijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbeleid
preventie
wijkaanpak
wijkaanpak