Visie & Beleidsplein

Gebruikersonderzoek snelfietsroutes Gelderland

0-metingen: F12, Arnhem-Dieren en Arnhem-Wageningen

1-metingen: Liemersroute, Batavierenpad Noord en Zuid

rapportage

Christiaens, B., & Rooijen, H. van (2018). Gebruikersonderzoek snelfietsroutes Gelderland: 0-metingen: F12, Arnhem-Dieren en Arnhem-Wageningen, 1-metingen: Liemersroute, Batavierenpad Noord en Zuid, rapportage. Tibs.

De provincie Gelderland heeft in oktober 2017 een gebruikersonderzoek gehouden onder fietsers op een aantal in ontwikkeling zijnde en gerealiseerde snelfietsroutes. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten samengevat.

0-metingen

Er zijn drie snelfietsroutes in ontwikkeling waar 0-metingen zijn gehouden: de snelfietsroute Wageningen-Arnhem, de snelfietsroute Arnhem-Dieren en de F12 (Westervoort-Duiven). Over de snelfietsroute Arnhem-Wageningen zijn de respondenten (volwassen fietsers) nu al het meest positief: de gemeten aspecten scoren gemiddeld een ruime voldoende. Ook voor de snelfietsroute Arnhem-Dieren worden door de volwassen fietsers redelijke rapportcijfers gegeven: gemiddeld scoort de huidige fietsroute tussen voldoende en ruim voldoende. De snelfietsroute F12 scoort gemiddeld net voldoende. De meeste onderzochte aspecten van de fietsroute zijn volgens de deelnemers aan het onderzoek voor verbetering vatbaar. Verder valt op dat de huidige doorstroming bij de verkeerslichten op alle drie onderzochte snelfietsroutes onder de fietsers niet goed scoort.

Een aantal andere opvallende enquêteresultaten:

  • De gebruikersgroep van de snelfietsroute Arnhem-Wageningen heeft een ander karakter dan die van de andere snelfietsroutes (relatief veel vrouwen en ongeveer 75% hoger opgeleiden respondenten). Op de F12 zijn de respondenten minder hoog opgeleid (rond de 40%).
  • Gemiddeld gebruiken op alle drie de onderzochte routes relatief veel respondenten een elektrische fiets (circa 30% tot 40%)
  • Op al de drie routes geeft meer dan 30% (op de F12 is dit bijna de helft) aan dat zij geen gebruik kunnen maken van een reiskostenvergoeding van de werkgever voor woon-werk fietsverkeer.
  • Als stimulans om vaker te gaan fietsen worden, naast infrastructurele verbeteringen, vooral zaken genoemd die te maken hebben met financiële prikkels, stimulans door werkgevers, gezondheid en milieu.

1-metingen

De 1-metingen zijn gehouden op de snelfietsroutes De Liemers (Zevenaar-Westervoort-Arnhem), het Batavierenpad Noord en het Batavierenpad Zuid (Nijmegen-en Beuningen). Op al de drie snelfietsroutes hebben de maatregelen die getroffen zijn een behoorlijk effect gehad op de waardering van de snelfietsroutes: in de 1-meting scoren alle onderzochte aspecten een voldoende en zijn de toegekende rapportcijfers hoger dan bij de 0-meting. Tussen Nijmegen en Beuningen scoren beide trajecten van het Batavierenpad gemiddeld ruim voldoende waar dit in de 0-meting nog geen voldoendes waren. De gemiddelde waardering van de volwassen fietsers op de snelfietsroute De Liemers is van voldoende in de 0-meting gestegen naar ruim voldoende in de 1-meting.

Een aantal andere opvallende enquêteresultaten:

  • Ten opzichte van de 0-meting is de gebruikersgroep van de elektrische fiets jonger geworden: in 2017 is circa 40% van de respondenten die een elektrische fiets gebruiken jonger dan 40 jaar is (dat was 5% is de 0-meting).
  • Circa een kwart (de Liemersroute, het Batavierenpad Zuid) tot circa 40% (het Batavierenpad Noord) van de respondenten zijn ten opzichte van 2014 nieuwe gebruikers.
  • Het percentage overstappers in de responsgroep (het aandeel werkende respondenten dat voor 2014 gebruik maakte van de auto) ligt op de drie routes tussen de 5% en 10%.
  • Het gebruik van de elektrische fiets ligt op twee van de onderzochte snelfietsroutes boven de 30%. Dit is hoger dan tijdens de 0-meting. Het hoogst is het gebruik van de elektrische fiets op de snelfietsroute De Liemers.

Uitgever(s): Tibs,

Download(s)

Gebruikersonderzoek snelfietsroutes Gelderland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bart Christiaens
Herman van Rooijen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
ruimtelijke ordening