Visie & Beleidsplein

Ledverlichting

een innovatieve manier om in de sport energie te besparen

Poel, H. van der, & Kalmthout, J. van (2017, maart). Ledverlichting: een innovatieve manier om in de sport energie te besparen. Sport & Strategie 11 (pp. 28-29)

Artikel van Hugo van der Poel en Janine van Kalmthout in Sport & Strategie. In dit artikel wordt kort ingegaan op wat de sport kan doen op het gebied van energiebesparing, en deels al doet. Daarna wordt de aandacht gericht op de potentie van ledverlichting, wat een forse bijdrage kan leveren aan de doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Als derde wordt de rol van de overheid besproken, aan de hand van de in 2016 ingevoerde subsidiemaatregel voor energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen. Hier wordt aangegeven dat ledverlichting niet alleen interessant is vanuit het oogpunt van energiebesparing, maar tegelijkertijd ook een mooi voorbeeld is van hoe Nederland geld kan verdienen door in te zetten op innovatie en productie in functie van een duurzame economie.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Ledverlichting: een innovatieve manier om in de sport energie te besparen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
economie
energiebesparing
innovatie
overheid
sport (algemeen)
sportverenigingen