Visie & Beleidsplein

Agenda sportaccommodaties 2018 - 2022

gemeente Velsen

(2018). Agenda sportaccommodaties 2018 - 2022: gemeente Velsen. Velsen: Gemeente Velsen.

Om onze inwoners bij het sporten te kunnen faciliteren hebben we ruimte en accommodaties nodig. Sportaccommodaties hebben een bredere maatschappelijke waarde dan alleen sportbeoefening. Ze hebben invloed op hun omgeving en vice versa. Het is daarom belangrijk verder te kijken naar de invloed op het klimaat, de sociale veiligheid en de leefbaarheid. Beslissingen over het bouwen, in stand houden of weghalen van sportvoorzieningen willen we om die redenen niet alleen nemen vanuit sporttechnische en budgettaire overwegingen. We willen ook een bijdrage leveren aan een beter woon- en leefklimaat. De vorige nota sportaccommodaties dateert uit 2010. In het voorjaar van 2016 is er een evaluatie van deze nota opgesteld. Van de tien doelstellingen zijn er negen behaald. Anno 2017 signaleren we andere verbeterpunten. De komende vijf jaar willen we daarom blijven investeren in goede en duurzame sportaccommodaties.  

Deze agenda geeft een overzicht van wensen, knelpunten en maatschappelijke opgaven voor de sportaccommodaties tot 2022. Velsen wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. We willen zoveel mogelijk Velsenaren vitaal in beweging krijgen en houden. Daarbij zijn goede en toekomstgerichte accommodaties belangrijk. Met deze agenda gaan we die uitdaging aan.

Uitgever(s): Gemeente Velsen,

Download(s)

Agenda sportaccommodaties 2018-2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsnota's
sportaccommodaties