Visie & Beleidsplein

Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie

Haar, M. ter (2018). Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie. Ede: Kenniscentrum Sport.

De kloof tussen lager en hoger opgeleiden, tussen gevestigden en nieuwkomers, tussen seculiere en religieus georiënteerde jongeren en tussen jong en oud is zorgelijk. Dat is niet alleen in Nederland zo. Daarom heeft de Europese commissie, in het kader van het strategische plan 2020, (EU 2020-strategie) het agentschap ‘Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’ (EACEA) onderzoek laten doen naar de bijdrage van sport aan de arbeidsparticipatie van kansarme jongeren in Europa. Deze studie is bedoeld te achterhalen welke sleutelcomponenten zorgen dat sport de effectiviteit van re-integratieprogramma’s verhoogt (voor het volledige onderzoek: Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy ). Inhoud Dit artikel beschrijft de bevindingen en aanbevelingen uit de “Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 Strategy” van de Vrije Universiteit Brussel, Streetfootballworld, European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian ter Haar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsre-integratie
jeugd
sport (algemeen)