Visie & Beleidsplein

De stad als gezonde habitat

gezondheidswinst door omgevingsbeleid

(2018). De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid. Den Haag: Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur.

Een gezonde leefomgeving bereiken en in stand houden. Dat is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog onduidelijk. In dit advies biedt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hiervoor handreikingen. Volgens de raad kunnen overheden meer gezondheidswinst boeken door omgevingsbeleid als ze niet alleen inzetten op beschérming (klassiek milieubeleid), maar ook op bevórdering van gezondheid. Gezondheid is namelijk meer dan de afwezigheid van ziekten. De leefomgeving moet ertoe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. De raad werkt dit in het advies uit in handelingsperspectieven: voor beleid en instrumenten, voor kennis en ontwerp, en voor financiering en sturing.

Uitgever(s): Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur,

Download(s)

De stad als gezonde habitat

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
gezondheidsbevordering
omgevingswet