Visie & Beleidsplein

Sport in transitieregio’s

ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

Roest, J. van der, Hoeijmakers, R., Brandsema, A., & Kalmthout, J. van (2017). Sport in transitieregio’s: ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit is het eindrapport van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport, VSG, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. In deze pilots werd in enkele geselecteerde regio’s in Nederland de open club-gedachte bij sportverenigingen gestimuleerd vanuit het oogpunt van demografische transitie. In dit rapport is een vergelijking gemaakt tussen deze regio’s en een aantal controleregio’s: regio’s waar geen pilots zijn uitgevoerd, maar die verder goed te vergelijken zijn met de geselecteerde pilotregio’s.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in transitieregio’s

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan-Willem van der Roest
Resie Hoeijmakers
Anouk Brandsema
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

demografie
effectmeting
gemeenten
onderzoeken
sportverenigingen
veranderingsprocessen
vitale sportaanbieders