Visie & Beleidsplein

Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet

Ruijgt, D. (2018). Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten.

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld.. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Sport en bewegen kan daarbij integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen worden. 

Het vraagt nog wel inspanning van u en uw gemeente om het belang van sporten en bewegen in omgevingsvisies en -plannen te laten landen. In deze handreiking zijn diverse inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen. Maar ook leggen we uit wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet. En door het aanreiken van een stappenplan bieden we een basis om een stap voorwaarts te zetten. Laten we deze kans pakken en met elkaar aan de slag gaan!

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Download(s)

Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dennis Ruijgt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gezondheid
leefomgeving
omgevingswet
ruimtelijke ordening