Visie & Beleidsplein

Beweeg je mee? 2017-2021

gemeente Smallingerland

Schmitz, . (2017). Beweeg je mee? 2017-2021: gemeente Smallingerland. Drachten: Gemeente Smallingerland.

Voor de komende vier jaren is nieuw beleid geformuleerd, waarbij is ingezoomd op het gemeenschappelijke belang van bewegen en welke raakvlakken dat heeft met aangrenzende beleidsterreinen. Sport is één van de kaders waarbinnen beweegaanbod wordt gerealiseerd. Het nieuwe beleidsplan richt zich op het in standhouden en faciliteren van sport, zoals in de laatste jaren gedaan en gerealiseerd is. Het nieuwe beleidsplan vult dit aan meer vanuit het belang van bewegen. Hierdoor wordt meer gesproken over wat "sport als middel" betekent voor de burger en wordt de focus extra gelegd op het belang van bewegen vanuit een breder maatschappelijk perspectief.

Uitgever(s): Gemeente Smallingerland,

Download(s)

Beweeg je mee? 2017-2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

F. Schmitz

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid