Visie & Beleidsplein

Kadernota 'Langedijk beweegt mee'

(2018). Kadernota 'Langedijk beweegt mee'. Zuid-Scharwoude: Gemeente Langedijk.

Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ van gemeente Langedijk.

Binnen deze gemeente is het sportbeleid integraal onderdeel van het sociaal domein. Het sociaal domein maakt sterke veranderingen door. Decentralisaties hebben veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente neergelegd, de gemeente heeft veranderingen doorgevoerd in haar accommodatiebeleid en het sportbeleid heeft, evenals andere sectoren, bezuinigingen moeten verwerken. De gemeente bevindt zich in een transformatieproces en heeft behoefte aan het formuleren, opstellen en (vervolgens) uitvoeren van nieuw sport- en beweegbeleid.

Deze kadernota voorziet in het formuleren van ontwikkelrichtingen voor het sporten en bewegen in Langedijk voor de langere termijn. De kadernota beschrijft dus ‘de stip op de horizon (het ‘wat’)’, waar we samen heen willen en voorziet dus niet in concrete uitvoeringsacties. Het doel van deze kadernota is het formuleren van ontwikkelrichtingen, op grond waarvan:

  1. Nieuwe impulsen gegeven kunnen worden aan het sport- en beweegbeleid van Langedijk;
  2. Sport en bewegen sterker geïntegreerd worden in het sociaal domein;
  3. De mogelijkheden van de beschikbare gemeentelijke activiteitensubsidies en de rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties daarbij op ondersteunende wijze kunnen worden ingezet.

Samenwerking met de partners in het sociaal domein en de betrokkenheid van inwoners bij sport en bewegen (in een veelheid aan rollen van sportaanbieder, deelnemer, vrijwilliger, sponsor tot toeschouwer) waren sleutelbegrippen in het proces naar de nieuwe kadernota.  

Uitgever(s): Gemeente Langedijk,

Download(s)

Kadernota 'Langedijk beweegt mee'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid