Visie & Beleidsplein

LHBTI in de breedtesport (2018)

de acceptatie van seksuele diversiteit in de sportvereniging. factsheet 2018/9

Hoeijmakers, R., & Elling, A. (2018). LHBTI in de breedtesport (2018): de acceptatie van seksuele diversiteit in de sportvereniging. factsheet 2018/9. Utrecht: Mulier Instituut.

Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde wedstrijd)sport. Dit programma is de afgelopen jaren deels geïntegreerd binnen het bredere beleidsprogramma Naar een Veiliger Sport Klimaat. Om te zien hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport en welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van eerdere metingen (2008, 2010 en 2013), voerde het Mulier Instituut in 2017/2018 een vervolgmeting uit. Hoewel een positieve ontwikkeling in de acceptatie van homoseksualiteit in de sport, als resultaat van de beleidsinzet in de afgelopen tien jaar mocht worden verwacht, valt slechts een beperkt positieve ontwikkeling waar te nemen. Positief is dat de algemene homo-acceptatie onder mannelijke teamsporters lijkt toe te nemen en mannelijke teamsporters het vaakst aangeven dat in het afgelopen jaar bij hun sportvereniging positieve aandacht is geweest voor de acceptatie van homoseksualiteit. Aandacht blijkt hiermee op de goede plek terecht te komen, maar nog weinig effect te sorteren als het gaat om veranderingen in gedrag (voorkomen van homo-negatieve grappen en opmerkingen) dan wel perceptie (bijv. belang sanctioneren homograppen). 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

LHBTI in de breedtesport. Factsheet 2018/9.

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
diversiteit