Visie & Beleidsplein

Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte

Duivenvoorden, A. (2018). Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte. Den Haag: Platform 31.

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht je gezondheids- en fysieke ambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen? Deze publicatie is een inspiratie- en werkboek voor de gemeentelijke professionals – strategen en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte.

Het inspiratie- en werkboek is samen gepubliceerd met 'de leefplekmeter’, een instrument om met inwoners in gesprek te gaan over hun leefplek. Aan de hand van veertien thema’s die raken aan gezondheid, waaronder bewegen, identiteit, schoon-heel-veilig wordt aan allerlei aspecten van de fysieke en sociale leefomgeving een score gegeven. Wat lager scoort biedt aanknopingspunten tot verbeteringen. Daarnaast geeft deze leefplekmeter handen en voeten aan participatie.

Uitgever(s): Platform 31, Pharos,

Download(s)

Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte

Download PDF

De leefplekmeter: wat vind je van je leefplek?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annette Duivenvoorden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
gemeentelijk beleid
gezondheid
gezondheidsverschillen
leefomgeving
ruimtelijke ordening