Visie & Beleidsplein

Strategische sportmarketing

Westerbeek, H., Rubingh, B., Quick, S., & Shilbury, D. (2003). Strategische sportmarketing. Nieuwegein: Arko Sports Media.

De sportwereld is in de afgelopen dertig jaar ingrijpend veranderd. Was het vroeger voor zowel deelnemers als toeschouwers een plaatselijke zaterdagmiddagactiviteit, nu vindt sport elke avond op nationaal en internationaal niveau plaats en kan de sportliefhebber het live of via de media volgen. Sportliefhebbers tonen hun trouw aan de sport steeds vaker door middel van de producten die ze kopen, de literatuur die ze lezen en de programma's die ze bekijken. Strategische sportmarketing is in eerste aanleg bestemd voor docenten en studenten sportmarketing. De vele voorbeelden en stappenplannen maken het tot een praktische handleiding én theoretisch naslagwerk, zodat deze uitgave ook voor belanghebbenden buiten het onderwijs van belang is. De theoretische achtergronden en schema's worden ondersteund en verhelderd door (inter-)nationale praktijkvoorbeelden, sportvisies en uitgebreide casussen. De sportmarketing wordt in een context geplaatst van algemene strategische besluitvorming.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans Westerbeek
Berend Rubingh
Shayne Quick
David Shilbury

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besluitvorming
marketing
sportaanbod