Visie & Beleidsplein

Vrijwilligers in de sport

kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?

zwemmen als casestudie

Derom, I., Molemans, L., & Buelens, E. (2017). Vrijwilligers in de sport: kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?, zwemmen als casestudie. Brussel: Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society.

Tegenwoordig kampen heel wat organisaties in de sport met moeilijkheden inzake hun vrijwilligersbeleid. Clubs en federaties hebben het onder andere moeilijk met het rekruteren en duurzaam inschakelen van vrijwilligers. In dit rapport gaan we daarom dieper in op de resultaten van een onderzoek opgezet bij vrijwilligers in de sport, waarbij we ons focussen op een specifieke groep onder deze vrijwilligers, met name officials. Onderzoek van de Vlaamse Sportfederatie toont aan dat 80% van de sportfederaties een tekort heeft aan officials (Vlaamse Sportfederatie, 2014). Gezien dit tekort is het belangrijk om de instroom, doorstroom en uitstroom van officials beter te begrijpen. In een exploratief onderzoek focussen we ons specifiek op zwemmen als casestudie omdat deze sporttak zich op een groot aantal officials beroept om wedstrijden te kunnen organiseren. In dit rapport bespreken we de belangrijkste resultaten met betrekking tot het profiel van de officials bij de Vlaamse Zwemfederatie, alsook hun motieven om te starten én te stoppen als official. Op basis van deze resultaten worden er aanbevelingen geformuleerd voor de ontwikkeling van een algemeen duurzaam vrijwilligersbeleid in de sport.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society,

Download(s)

Vrijwilligers in de sport : kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom? Zwemmen als casestudie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Inge Derom
Levi Molemans
Evi Buelens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
ledenbinding
motivatie
vrijwilligers
vrijwilligersbeleid
zwemmen