Visie & Beleidsplein

Sportpedagogiek in de praktijk

zicht op het pedagogisch klimaat

Massink, M. (2016, juli). Sportpedagogiek in de praktijk: zicht op het pedagogisch klimaat. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 23-26)

Voor de docent LO is het pedagogisch klimaat in de klas het primaire werkterrein. In het artikel van Nicolette Schipper van Veldhoven wordt het belang aangegeven van een veilig sport- en beweegklimaat voor jongeren. Er vindt onderzoek plaats naar het creëren hiervan. De docent LO heeft als taak dit in zijn lessen te bewerkstelligen. Het is één van de competenties van het beroepsprofiel. De docent LO heeft een pedagogische verantwoordelijkheid in zijn les (microniveau). In dit artikel enkele ervaringen uit de praktijk over het krijgen van een pedagogisch klimaat in de klas.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Sportpedagogiek in de praktijk: zicht op het pedagogisch klimaat

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Massink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
beroepsprofielen
bewegingsonderwijs
feedback