Visie & Beleidsplein

Sport en lichamelijke opvoeding

in pedagogisch perspectief

Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J. (2016, juli). Sport en lichamelijke opvoeding: in pedagogisch perspectief. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 4-6)

Het lectoraat Sportpedagogiek heeft als missie het creëren van een pedagogisch en veilig sport- en beweegklimaat voor jongeren. In het kader hiervan vinden er momenteel en in de nabije toekomst diverse onderzoeken plaats. De sociale veiligheid van elk kind en de daarbij behorende pedagogische handelingsbekwaamheid van de professional of vrijwilliger staan daarin centraal.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Sport en lichamelijke opvoeding: in pedagogisch perspectief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nicolette Schipper-van Veldhoven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
bewegingsonderwijs
pedagogiek
sport (algemeen)