Visie & Beleidsplein

Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021

Amsterdam wordt de gezondste stad voor kinderen!

terugblik 2012-2017

deel 2

Gemeente Amsterdam (2017). Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021: Amsterdam wordt de gezondste stad voor kinderen!, terugblik 2012-2017, deel 2. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

In het tweede deel van het meerjarenprogramma wordt teruggeblikt op de voorgaande jaren. De terugblik is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. Wat is er allemaal gedaan: de resultaten/output die behaald is (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt gekeken of de gestelde doelen gehaald zijn. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op bmi-ontwikkeling van kinderen naar sociaaleconomische status. En in het vijfde hoofdstuk worden gedragsveranderingen in de programmaperiode 2012-2017 in beeld gebracht. Tot slot volgt een terugblik en waardering op de kwalitatieve doelen die behaald moesten worden. Ter achtergrondinformatie zijn twee bijlagen toegevoegd: eerder in 2017 gepubliceerde factsheets. De uitvoeringsmonitor AAGG – www.aagg.nl – is de bron voor hoofdstuk 1. De meest recente outcome monitor AAGG (2017) is de belangrijkste gegevensbron voor de hoofdstukken 2 en 3.

Van deze evaluatie bestaat ook een Engelstalige versie.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Download(s)

Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
lichaamsgewicht
overgewicht