Visie & Beleidsplein

ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl

een samenvatting van de bevindingen op organisatie- en patiëntniveau

Hoekstra, F. (2017). ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl: een samenvatting van de bevindingen op organisatie- en patiëntniveau. Groningen: Onderzoeksgroep ReSpAct.

Dit is een speciale uitgave van de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Femke Hoekstra en de managementsamenvatting van de onderzoeksrapportage Deel III van de onderzoeksgroep ReSpAct. Deze uitgave beschrijft de belangrijkste bevindingen van de ReSpAct-studie op organisatie- en patiëntniveau.

De ReSpAct-studie is opgezet en uitgevoerd in opdracht van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (Stichting Special Heroes Nederland). De ReSpActstudie is een samenwerkingsverband tussen het UMCG Centrum voor Revalidatie, het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het UMCG/RUG en de Hanze Hogeschool. 

Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Femke Hoekstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
lichaamsbeweging
revalidatie