Visie & Beleidsplein

Friese sportverenigingsmonitor 2017

onderzoek naar Friese sportverenigingen

hoe gaat het met de sportverenigingen in Fryslân?

Sport Fryslân, Mulier Instituut, & Fries Sociaal Planbureau (2018). Friese sportverenigingsmonitor 2017: onderzoek naar Friese sportverenigingen, hoe gaat het met de sportverenigingen in Fryslân?. Heerenveen: Sport Fryslân.

Sportverenigingen in Fryslân hebben te maken met de nodige uitdagingen, zoals vergrijzing en krimp. Welke invloed hebben deze uitdagingen op de organisatiekracht van de sportverenigingen? En hoe zien zij de toekomst? Dit onderzoek voorziet gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties van informatie, waardoor het mogelijk wordt betere keuzes te maken voor verenigingen nu en in de toekomst. Begin 2016 én eind 2017 is er door het Mulier Instituut, Sport Fryslân en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een vragenlijst uitgezet onder alle Friese sportverenigingen. De resultaten van beide metingen zijn samengevoegd, waardoor in totaal 405 Friese verenigingen de vragenlijst hebben ingevuld. Hieronder is het mogelijk de resultaten per gemeente of per grootte van vereniging te bekijken.

Uitgever(s): Sport Fryslân,

Download(s)

Friese sportverenigingsmonitor 2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sport Fryslân
Mulier Instituut
Fries Sociaal Planbureau

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
accommodaties
financieel beleid
leden
monitors
sportverenigingen
vitale sportaanbieders
vrijwilligers