Visie & Beleidsplein

Sport & ruimte

sportaccommodatienota 2018 - 2022

(2018). Sport & ruimte: sportaccommodatienota 2018 - 2022. Utrechtse Heuvelrug: Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Sportaccommodatienota 2018 - 2022 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De afgelopen jaren is er veel werk verzet t.a.v. sportaccommodaties: een inhaalslag aan onderhoud, een grote mate van verzelfstandiging, harmonisatie, forse capaciteitsuitbreiding van de buitensport en duidelijkheid over de toekomst van de zwembaden. Hiermee is een goede basis gelegd voor komende jaren. In voorliggende nota wordt deze toekomst aan de hand van een eenduidig kader en heldere uitgangspunten uitgewerkt tot een uitvoerings- en investeringsplan. Hiermee wordt het huidige beleid bestendigd.

Deze nota is vanuit een integraal beleidskader en in afstemming met Heuvelrug Sport Initiatief tot stand gekomen met een gerichte focus op sportaccommodaties: buitensport, binnensport en zwembaden. Sportstimulering, het sportief medegebruik van de openbare ruimte en het speelruimtebeleid vallen buiten de scope van voorliggende nota. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de context, het kader, uitwerking en financiën. 

Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug,

Download(s)

Sportaccommodatienota 2018 - 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
sportaccommodaties
sportbeleid