Visie & Beleidsplein

Sportaccommodatienota Purmerend

(2014). Sportaccommodatienota Purmerend. Purmerend: Gemeente Purmerend.

Lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de realisatie en instandhouding van maatschappelijke voorzieningen. De aanwezigheid van een hoogwaardig voorzieningenaanbod van onder meer sportaccommodaties bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid in wijken en buurten. Onder invloed van diverse sociaal maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sport is de vraag naar mogelijkheden voor sportbeoefening en sportaccommodaties de afgelopen jaren aan verandering onderhevig. Ook de gemeente Purmerend heeft te maken met veranderingen in de maatschappij.

De gemeente Purmerend heeft in dit kader samen met de maatschappelijke instellingen een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving opgesteld. Het beleidskader is opgedeeld in drie thema’s en acht maatschappelijke opgaven. Onder het thema “Goed leven in Purmerend” en de maatschappelijke opgaven “Een gezonde geest in een gezond lichaam (gezondheid en sport)” zijn de sportaccommodaties en sportdeelname nader uitgewerkt in ambities. Enkele ambities die hierover zijn opgenomen zijn:

  • meer mensen bewegen en sporten;
  • meer mensen zijn gezonder;
  • mensen uit alle wijken sporten;
  • stabilisering ledenaantal van sportverenigingen;
  • rapportcijfer over kwaliteit en aanbod van sportvoorzieningen blijft tenminste gelijk.

In deze sportaccommodatienota wordt uitwerking gegeven aan de vraag naar en het aanbod van sportvoorzieningen. 

Uitgever(s): Gemeente Purmerend,

Download(s)

Sportaccommodatienota 2014 -

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
sportaccommodaties
sportbeleid