Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen 2018 - 2021

gemeente Teylingen

(2017). Sport en bewegen 2018 - 2021: gemeente Teylingen. Teylingen: Gemeente Teylingen.

Het gemeentelijk sportbeleid van gemeente Teylingen richtte zich tot nu toe vooral op basissporten. De gemeente faciliteerde deze sporten voornamelijk met accommodaties en voorzieningen (stenen). Uit de evaluatie van de oude nota is geconcludeerd dat, als de gemeente aantrekkelijk wil blijven op het gebied van sport, een koerswijziging gewenst is. 

Aan de hand van een Startnotitie is een proces gestart om tot nieuwe inzichten te komen. Belanghebbenden, commissie Welzijn en diverse betrokken Stichtingen hebben input geleverd door een enquête in te vullen, hun reactie te geven door input te geven via de out of the box dozen en inhoudelijke gesprekken te voeren. Hieruit en uit de discussie met de raad, vloeide de keuze voort om de nieuwe nota in een breder perspectief te plaatsen door Sport en Bewegen als doel te kiezen. Dit vergde verder afstemming met de beleidsvelden Sociaal Domein op het gebied van gezondheid en de WMO, maar ook op het gebied van Duurzaamheid om te onderzoeken wat een win-win situatie oplevert.

De nieuwe nota Sport & bewegen wil ook continuïteit bieden aan vorige beleid, waarbij de accommodaties en voorzieningen centraal stonden. Op onderdelen zijn aanpassingen gedaan of is een bredere toepassing van het beleid mogelijk gemaakt. 

Dat alles heeft geleid tot deze nota.

Uitgever(s): Gemeente Teylingen,

Download(s)

Beleidsnota sport en bewegen, 2018 - 2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
sportbeleid