Visie & Beleidsplein

Atlas voor gemeenten 2018

de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

Marlet, G., & Woerkens, C. van (2018). Atlas voor gemeenten 2018: de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken. Nijmegen: VOC Uitgevers.

Het onderzoek van Atlas voor gemeenten richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden. De Atlas voor gemeenten van 2018 heeft als thema cultuur, met speciale aandacht voor het regionale aanbod in (stedelijke) cultuurregio's. Wat is het belang van kunst en cultuur voor stad en ommeland en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat is de optimale omvang van een cultuurregio? En in welke mate verschilt het regionale cultuuraanbod in Nederland op dit moment?

Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gerard Marlet
Clemens van Woerkens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atlassen
cultuur
gemeenten