Visie & Beleidsplein

Whitepaper jeugd en overgewicht

de rol van sport en bewegen

Kenniscentrum Sport (2018). Whitepaper jeugd en overgewicht: de rol van sport en bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is een ingewikkelde uitdaging en staat in alle gemeenten op de agenda. Deze whitepaper biedt gemeenten inspiratie voor een effectieve aanpak, waar sport en bewegen onderdeel van is.

Verschillende partijen kunnen een rol spelen in de verschillende fases van de ketenaanpak overgewicht: overgewicht constateren; vaststellen wat er speelt; samenhang en aanpak bespreken; plan maken en taken verdelen; aan de slag; zorgen dat het blijft werken. Maar hoe zorg je ervoor dat die partijen gezamenlijk bijdragen aan een integrale aanpak? Hoe bereik je de kinderen waar het om gaat? En hoe betrek je hun ouders? Er zijn veel aanpakken, handreikingen en interventies die gemeenten daarbij kunnen inzetten. Het inzetten van een reeds bewezen aanpak loont de moeite. Dit alles lees je in deze whitepaper.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Whitepaper jeugd en overgewicht : de rol van sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Kenniscentrum Sport
effectieve interventies
gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugd
overgewicht