Visie & Beleidsplein

Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches

factsheet

Brandsema, A., & Lindert, C. van (2018). Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport­ en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Dit factsheet is een samenvatting van het evaluatie onderzoek naar de Brede impuls combinatie functies (Bic): het beleidsinstrument dat de inzet van buurtsportcoaches regelt. Samen met acht sportkunde opleidingen heeft het Mulier Instituut de implementatie en opbrengsten onderzocht voor gemeenten, lokale partners en buurtsportcoaches.

Aanbevolen wordt om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren, buurtsportcoaches de ruimte te geven en hun werkomstandigheden te optimaliseren en buurtsportcoaches en lokale partners bij het vormgeven van beleid te betrekken.

De vijf belangrijkste inzichten zijn:

  • Gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach.
  • Bijna alle gemeenten (95%) ervaren de Bic als een succes voor hun lokale sport- en beweegbeleid.
  • Buurtsportcoaches handelen doelbewust en onderbouwen hun werkwijze met ervaringen uit de praktijk. Het is zinvol om onderscheid te maken in verschillende typen buurtsportcoaches.
  • Het is belangrijk om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren en buurtsportcoaches en lokale partijen betrekken bij het vormgeven van dit beleid.
  • De verschillen tussen gemeenten in organisatiestructuur zijn groter dan de overeenkomsten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Factsheet evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
evaluatie
gemeenten
sportbeleid
wijken