Visie & Beleidsplein

Anders georganiseerde sport, mee bewegen?

een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan anders georganiseerde sport

Eijgensteijn, Q. (2018). Anders georganiseerde sport, mee bewegen?: een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan anders georganiseerde sport. Amsterdam: Universiteit Utrecht.

Er is sprake van een toenemende importantie van sport voor de maatschappij. Dit belang, dat aan sport wordt gehecht, is te verklaren vanuit de grote omvang van de sector en de functie van sport als middel voor maatschappelijke doelen. Echter het sportlandschap verandert; de sportdeelname stijgt door de opkomst van anders georganiseerde sport, maar georganiseerde sportdeelname blijft achter. De opkomst van anders georganiseerde sport, sport buiten verenigingen om, zorgt voor nieuwe vraagstukken waar beleidsambtenaren mee moeten omgaan. Deze vraagstukken gaan onder meer over het veranderende gebruik van de openbare ruimte, de accommodaties die gemeenten beheren, nieuwe gesprekspartners zoals commerciële aanbieders van anders georganiseerde sport met wie zij te maken krijgen en nieuwe behoeften van de burgers. Om te achterhalen hoe de gemeenten omgaan met deze nieuwe vraagstukken is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kijk van beleidsambtenaren sport op de opkomende sportvorm: anders georganiseerde sport.

Het specifieke doel van deze scriptie is het doorgronden van de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan de anders georganiseerde sport. Hierbij ligt de focus op:

  1. de opkomst van anders georganiseerde sport;
  2. de anders georganiseerde sport als mogelijk middel voor het bereiken van maatschappelijke doelen;
  3. de rol van de beleidsambtenaar sport ten aanzien van anders georganiseerde sport.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Anders georganiseerde sport, mee bewegen?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Querian Eijgensteijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
ruimtelijke ordening
sportbeleid
sportbeoefening
sportstimulering