Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân

een vraag- en aanbodanalyse van buiten- en binnensportaccommodaties in 2016, 2020 en 2030

Schadenberg, B., & Hoekman, R.H.A. (2018). Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân: een vraag- en aanbodanalyse van buiten- en binnensportaccommodaties in 2016, 2020 en 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft tot doel om de afstemming in beeld te brengen tussen de vraag naar en het aanbod van buiten- en binnensportaccommodaties in Súdwest-Fryslân in 2016, 2020 en 2030. Hiermee kan de gemeente een juiste inschatting maken welke investeringen op het gebied van sport op de korte en lange termijn nodig zijn en wat de meest optimale en toekomstbestendige combinatie van sportaccommodaties is.

De onderzoekers richten zich in eerste instantie op de buitenaccommodaties voor voetbal, atletiek, hockey en korfbal en op de sporthallen, sportzalen en gymzalen. Dit wordt aangevuld met een inventarisatie van het overige buitensportaanbod in de gemeente wat betreft jeu de boules, kaatsen, skeeleren, tennis en wielrennen. Daarnaast is aandacht voor de taakstelling van de gemeente in relatie tot het voorzien in binnensportruimte voor het bewegingsonderwijs.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de vraag-aanbodanalyse van voetbal, waar in hoofdstuk 4 de andere buitensporten aan bod komen. In hoofdstuk 5 wordt de vraag naar binnensportruimte vanuit de (georganiseerde) binnensport en het onderwijs behandeld. Elk hoofdstuk eindigt met een korte conclusie.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân: een vraag- en aanbodanalyse van buiten- en binnensportaccommodaties in 2016, 2020 en 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties