Visie & Beleidsplein

Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?

nieuwe technieken leveren nieuwe inzichten op

Kann, D.H.H. Van, Vos, S., & Kremers, S.P.J. (2016, november). Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?: nieuwe technieken leveren nieuwe inzichten op. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 19-21)

Dit artikel schetst een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent beweging en zitgedrag bij basisschoolleerlingen in Nederland gebaseerd op de combinatie van GPS en accelerometrie. Tevens wordt aan de hand van een praktijkinterventie suggesties gedaan hoe beweegstimulering bij basisschoolleerlingen zou kunnen worden verbeterd door een contextuele blik toe te passen die aansluit bij het gedrag van basisschoolleerlingen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?: nieuwe technieken leveren nieuwe inzichten op

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dave Van Kann
Steven Vos
Stef Kremers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
lichaamsbeweging
primair onderwijs