Visie & Beleidsplein

Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk

(2017). Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk. Rijswijk: Gemeente Rijswijk.

De toekomst van sport en bewegen in Rijswijk geeft de gemeente vorm langs drie ambities. Ze leunen op elkaar, versterken elkaar en worden geïnspireerd door elkaar. De drie ambities:

  1. Rijswijk nodigt uit tot sport en bewegen. Rijswijkers bewegen op hun eigen niveau, manier en moment met plezier. In 2021 heeft de gemeente Rijswijk voldoende goede en toegankelijke sport -en beweegvoorzieningen die verleiden tot bewegen, zowel binnen als buiten. Gemeente Rijswijk speelt komende jaren in op de groei en ontwikkeling van diverse sport- en beweegaanbieders en houdt rekening met de demografische ontwikkelingen en de veranderende sport- en beweegbehoefte van zijn inwoners.
  2. De Rijswijkse sportinfrastructuur is sterk, open en toegankelijk In 2021 benut de gemeente Rijswijk de kracht van sport en de sportinfrastructuur. Hiermee behalen we naast sportplezier ook positieve effecten op ontmoeting, sociale cohesie, activering, gezondheid, preventie en meedoen in de samenleving. De gemeente Rijswijk heeft in 2021 toekomstbestendige sportaanbieders die vraaggericht opereren en nauw samenwerken met diverse aanbieders in het sociaal domein. De gemeente Rijswijk wil dat verenigingen zich blijvend kunnen ontwikkelen met behoud van de waardevolle verenigingscultuur.
  3. Als impuls voor de breedtesport maken we gebruik van de topsport(beleving) In 2021 is de breedtesport beter ontwikkeld doordat de kracht van (top)sportevenementen en talentontwikkeling wordt benut door de gemeente Rijswijk. De professionaliteit die wordt ervaren bij topsport wordt ingezet om de breedtesport te promoten en de faciliteren. De inwoners van Rijswijk genieten van de beleving die de vele sportevenementen te bieden hebben en het excelleren van sporttalenten is een inspiratie voor anderen. 

Uitgever(s): Gemeente Rijswijk,

Download(s)

Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid