Visie & Beleidsplein

De tweede helft

beleidsplan sport & bewegen 2017-2020

Nijmegen

(2017). De tweede helft: beleidsplan sport & bewegen 2017-2020, Nijmegen. Nijmegen: Gemeente Nijmegen.

Wij hebben de ambitie dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport- en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken en hen motiveren te bewegen en sporten. Er zit in de Nijmeegse sport veel kracht die we willen continueren. Bewust zetten we veel huidige, goed werkende interventies en ondersteuningsmogelijkheden voort. Wij zien ook dat er groepen met beweeg- en sportarmoede zijn; op deze groepen intensiveren wij onze inzet. Om dit te realiseren zetten wij de komende 4 jaar op de volgende thema’s in:

  • Inclusiviteit, iedereen doet mee
  • Laagdrempelig en dichtbij
  • Vrijwilligers en Gezondheid 
  • Profilering

Per thema geven wij onze ambitie weer, schetsen we de huidige situatie zoals die door ons en door betrokkenen worden ervaren en geven we onze inzet in de komende 2 jaar weer. Met een set van indicatoren monitoren we de voortgang per thema, waarbij we bewust kiezen voor indicatoren die we al jaren volgen en die goed vergelijkbaar zijn met andere steden of landelijke ontwikkeling.    

Uitgever(s): Gemeente Nijmegen,

Download(s)

De tweede helft

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid