Visie & Beleidsplein

Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+

Dollee, E.C., Dool, R. van den, & Elling, A. (2018). Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+. Utrecht: Mulier Instituut.

Fonds Nuts Ohra (FNO) is in 2016 met het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ van start gegaan. Eén van de projecten die door het fonds is gefinancierd, is Aikido65+. De doelgroep van Aikido zijn ouderen: zelfstandig wonend, niet dementerend, 65 jaar of ouder, met eventueel een beperking en gemotiveerd om aan zichzelf te werken om veerkrachtig te blijven. Als onderdeel van het project is een evaluatie opgenomen waarvan we in dit rapport verslag doen.

Van september 2016 tot december 2017 verrichtte het Mulier Instituut in opdracht van Aikido Nederland een effect- en procesevaluatie van Aikido65+. De dataverzameling vond plaats via korte schriftelijke vragenlijsten, een focusgroep en (telefonische) interviews onder docenten en de projectleiders. De evaluatie is daarbij opgesplitst in een aantal deelonderwerpen die voortvloeien uit het voorgeschreven plan van aanpak geschreven voor Fonds NutsOhra. Het gaat om de volgende deelonderwerpen:

  • bereiken doelstelling en doelgroep;
  • behalen kwantitatieve doelstelling; 
  • samenwerkingsverbanden; 
  • effectiviteit van de communicatie;
  • kwaliteit docenten; 
  • kwaliteit cursusprogramma en 
  • output cursus

Leeswijzer: hoofdstuk 2 belicht de methode van het onderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de effect- en procesevaluatie van Aikido65+. Tot slot volgen de conclusies. Er zijn vier bijlagen: het aanmeld- en evaluatieformulier voor de cursusdeelnemers, de topiclijst voor de interviews met de cursusdeelnemers en de topiclijst voor de interviews met de cursusdocenten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eveline Dollee
Remko van den Dool
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

balans
herstel
lichaamsbeweging
ouderen
seniorensport