Visie & Beleidsplein

Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties

(2018). Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Brede Regeling Combinatiefuncties kan voor verschillende domeinen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Kabinet. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg, sociale zaken. Het aantal buurtsportcoaches wordt uitgebreid met 725 fte en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken van sport- en beweegaanbieders.

Ondersteuning

Bij de ondersteuning van gemeenten en buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches gaat het om het organiseren van passend opleiding- en scholingsaanbod, het creëren van uitwisselingsmogelijkheden en het verwerven en delen van kennis. De verantwoordelijkheid van de landelijke coördinatie van deze ondersteuning ligt bij Vereniging Sport en Gemeenten, ondersteund door het Kenniscentrum Sport en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Download(s)

Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
coalitieakkoord
combinatiefunctionarissen