Visie & Beleidsplein

Sportief aanbesteden

voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen

(2018). Sportief aanbesteden: voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van sportvoorzieningen. Het belang van die rol uit zich onder andere in de aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever bepaalt de (wijze van) uitvraag. Daarbij laat hij zich uiteraard leiden door wettelijke regels en het eigen (inkoop)beleid. Maar ook ongeschreven regels, maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de markt kunnen de procedure beïnvloeden. Het wel of niet goed verlopen van het aanbestedingsproces – en daaraan gekoppeld het succes van het eindresultaat – hangt mede af van de mate van ervaring met en kennis van deze invloeden. Dit document poogt een bijdrage te leveren aan die kennis. 

Met ‘sportief aanbesteden besteden’ wordt in dit verband bedoeld: een aanbestedingsprocedure die uitgaat van fair play van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer(s). De in 2016 opgerichte werkgroep ‘Sportief aanbesteden’ inventariseerde alle problemen en bracht vorig jaar een dertigtal vertegenwoordigers van zowel aanbestedende als uitvoerende partijen bij elkaar – marktpartijen, bestuurders, adviseurs – om te sparren over de vraag: hoe kan het aanbesteden beter. Dit proces resulteerde in de in dit document beschreven ‘gouden’ regels voor aanbesteden. Deze regels gaan in op de (praktische) proceskant van aanbestedingsprocedures en zijn afgestemd op de actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ en de ‘Gids Proportionaliteit’. 

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Sportief Aanbesteden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aanbesteding
gemeenten
sportaccommodaties