Visie & Beleidsplein

Een (on)gezonde leefstijl

opleiding als scheidslijn

André, S., Kraaykamp, G., & Meuleman, R. (2018). Een (on)gezonde leefstijl: opleiding als scheidslijn. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

In deze publicatie zijn verschillen in leefstijl (roken, alcoholconsumptie, fruitconsumptie, groenteconsumptie, lichaamsbeweging, overgewicht) tussen Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus met representatieve gegevens van het European Social Survey (ESS) nader onderzocht. Zowel de opleidingsverschillen in leefstijl in Nederland als die in andere Europese landen zijn met deze gegevens in kaart gebracht. In de meeste gevallen gedragen hoger opgeleiden zich gezonder. Laagopgeleiden hebben gemiddeld een hoger BMI dan hoogopgeleiden. Ten opzicht van lager opgeleide Nederlanders rookt een kleiner percentage hogeropgeleiden. Daarnaast eet een hoger percentage groenten en eveneens een groter deel fruit. Tevens beweegt een groter deel van de hoogopgeleiden minimaal 1x per week intensief. Daarentegen drinkt een groter deel regelmatig alcohol. Jonge vrouwen, in alle opleidingsgroepen, blijken minder regelmatig te drinken dan mannen. Opmerkelijk is dat bij vrouwen van 46-70 jaar opleidingsverschillen in regelmatig drinken het sterkst naar voren komen.

Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau,

Download(s)

Een (on)gezonde leefstijl

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stéfanie André
Gerbert Kraaykamp
Roza Meuleman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

determinanten
gezondheidsgedrag
leefstijl
lichaamsbeweging
opleidingen