Visie & Beleidsplein

Groepsfitness in Nederland

stand van zaken en toekomst

Middelkamp, J., Neijland, M., Wolfhagen, P., & Wouters, R. (2018). Groepsfitness in Nederland: stand van zaken en toekomst. BlackBoxPublishers.

In de Nederlandse fitness sector traint naar schatting 50% van de leden (ook) in groepsverband. Zo ongeveer 30% neemt alleen deel aan groepslessen onder begeleiding van een instructeur. Veel andere informatie over dit prachtige vakgebied ontbreekt helaas. Zie hier één van de motieven om een eerste rapportage over omvang, kengetallen en ontwikkelingen in het segment groepsfitness te publiceren.

Het doel van dit boek is drieledig. In eerste instantie inzicht krijgen in de historie, omvang en inhoudelijke aspecten van groepsfitness in Nederland. Daarnaast wordt gepoogd om instructeurs die groepslessen geven, maar ook fitnessondernemers en managers te inspireren en van relevante informatie te voorzien. Ten derde wordt een schets gegeven van de toekomst van groepsfitness in Nederland.

Verwachtingen 'Groepsfitness in Nederland'

Het boek geeft onder andere inzicht in statistieken als:

  • Freelance groepsfitness instructeurs verdienen in Nederland gemiddeld een kleine 24 euro per uur.
  • De gemiddelde leeftijd van groepsfitness instructeurs is 40 jaar.
  • De helft van de instructeurs geeft gemiddeld 4 uur les per week. En ze zijn gemiddeld al 11 jaar actief als lesgever.
  • Barbell en indoor cycling lessen zijn het meest populair.
  • 12% van de clubs biedt ook virtuele programma’s.
  • Blessures komen amper voor bij groepsfitness instructeurs; de helft heeft zelfs helemaal geen blessure gehad in de laatste jaren. 

Uitgever(s): BlackBoxPublishers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Middelkamp
Marc Neijland
Peter Wolfhagen
Ronald Wouters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitness