Visie & Beleidsplein

Meer met sport

sportnota 2017+ Zandvoort

(2017). Meer met sport: sportnota 2017+ Zandvoort. Zandvoort: Gemeente Zandvoort.

Deze sportnota geeft blijk van de volgende vijf sportambities:

  • Sport voor iedereen in Zandvoort
  • Sport als maatschappelijke waarde inzetten
  • Economische kansen van sport benutten
  • Sportaccommodaties op niveau
  • Sport optimaliseren in de openbare ruimte

Uitgever(s): Gemeente Zandvoort,

Download(s)

Meer met sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid