Visie & Beleidsplein

Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?

kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

Deelen, I., Özgül, P., Lagendijk, E., & Duijvestijn, P. (2018). Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?: kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen. Amsterdam: DSP-groep.

DSP heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de motieven, belemmeringen en behoeften op het gebied van sporten en bewegen van kwetsbare Utrechters.

De onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal stonden, waren:

  • Waarom voldoet een deel van de Utrechtse bewoners minder aan de beweegnorm en blijft de sportparticipatie bij hen achter, en wat is er volgens henzelf nodig om dat te veranderen?

  • Wat betekent dit voor sport- en beweegprofessionals en -aanbieders, de (jeugd)gezondheidszorg, het welzijn, de buurtteams en de gemeente?

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?

Download PDF

Bijlagenboek Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke Deelen
Perihan Özgül
Eric Lagendijk
Paul Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

determinanten
lichaamsbeweging
motivatie
nieuwe Nederlanders
ouderen
vrouwen