Visie & Beleidsplein

De kracht van sport en bewegen benutten voor een vitale samenleving binnen Enkhuizen

kadernota sport en bewegen 2030

(2018). De kracht van sport en bewegen benutten voor een vitale samenleving binnen Enkhuizen: kadernota sport en bewegen 2030. Enkhuizen: Gemeente Enkhuizen.

In deze kadernota wordt aangegeven waar de gemeente naar toe wil op het gebied van sport en bewegen. Welke rol heeft de gemeente zelf en welke rol is weggelegd voor bewoners, verenigingen en andere partijen.

Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen,

Download(s)

De kracht van sport en bewegen benutten voor een vitale samenleving binnen Enkhuizen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid