Visie & Beleidsplein

De sociale basis: terug van weggeweest

startnotitie

Pelt, M. van, & Repetur, L. (2018). De sociale basis: terug van weggeweest: startnotitie. Utrecht: Movisie.

Het versterken van de sociale basis staat sinds kort hoog op de agenda. Zo vormt het een onderdeel van gemeentelijke beleidsteksten, gaat een van de trajecten van het programma Sociaal Domein van het ministerie van VWS hierover en staat het centraal in het jaarplan 2018 van Sociaal Werk Nederland. Ook in het werkplan 2018 van Movisie neemt het een prominente plek in.

In de komende jaren gaan verschillende gemeenten programma’s en projecten, Communities of Practice en verbetertrajecten opzetten om de sociale basis te versterken. Om dat goed te kunnen doen is meer duidelijkheid nodig over wat we verstaan onder de sociale basis en hoe je die kunt versterken. En ook niet onbelangrijk: hoe weet je en meet je wanneer er sprake is van een sterke sociale basis?

Een eerste antwoord op deze vragen formuleert Movisie in deze startnotitie ‘De sociale basis: terug van weggeweest’. We spreken bewust over een startnotitie omdat het denken over en het opdoen van ervaring met de sociale basis volop in ontwikkeling zijn.

Voor deze startnotitie interviewden we professionals, actieve burgers, zelfstandig ondernemer, onderzoekers, experts, medewerkers van Sociaal Werk Nederland en een gemeenteambtenaar.

Uitgever(s): Movisie,

Download(s)

De sociale basis: terug van weggeweest

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mariel van Pelt
Lou Repetur

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sociale activering
sociale infrastructuur
sportinfrastructuur