Visie & Beleidsplein

Tendensen in lokaal sportbeleid

9 inspirerende en praktische fiches

Poppel, M. van, Aken, T. van, & Nassen, D. (2018). Tendensen in lokaal sportbeleid: 9 inspirerende en praktische fiches. Sint-Niklaas: Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Voor de lokale verkiezingen van 2018 ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) enkele ondersteuningstools. Dit mapje met ‘9 tendensen in lokaal sportbeleid’ is een concreet planningsinstrument. Deze uitgave is vanuit sport ontwikkeld in functie van een sterk lokaal sportbeleid. Daarnaast kan het materiaal ook beleidsmedewerkers uit andere sectoren helpen of inspireren.  

Negen tendensen voor sport in:

  1. een gemeente die het verschil wil maken. Op welke manier kan lokaal sportbeleid bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?;
  2. een gemeente waar iedereen telt. Wat maakt dat buurtsport écht buurtsport is?;
  3. een mensgerichte gemeente met oog voor goed management;
  4. een gemeente met betrokken burgers;
  5. een gemeente met aantrekkelijke publieke ruimtes;
  6. het gemeentebreed beleid. Hoe normaal is integraal werken binnen het gemeentelijk (sport)beleid?;
  7. de gemeente in haar regio. Samenwerking: iets voor het gemeentelijk sportbeleid?;
  8. een duurzame gemeente;
  9. een wendbare gemeente. Hoe kan met lokaal (sport)beleid de snel veranderende wereld worden bijgehouden?

De ‘papieren’ uitgave heeft ook bij elk fiche een parallel digitaal luik in de vorm van filmpjes waarin experts hun kijk op een tendens geven en animatiefilmpjes over hoe de toekomst er uit kan zien. De aangereikte ondersteuningstools kunnen gebruikt worden voor verkiezingsprogramma’s, ambitienota’s en als leidraad voor een omgevingsanalyse.

Leeswijzer: de negen fiches zijn telkens volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Een expert situeert de algemene tendens, een case illustreert wat deze tendens ‘ideaal’ voor de lokale sportsector zou kunnen betekenen en het derde luik omvat achtergrondinformatie of toelichting bij enkele begrippen. De fiches worden aangevuld met concrete tips en voorbeelden.

Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjolein van Poppel
Tom van Aken
David Nassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
beleidsondersteuning
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid