Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking

factsheet

Brandsema, A., Berg, L. van den, & Lindert, C. van (2018). Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze factsheet bevat informatie over mensen met een visuele beperking, hun sportdeelname, hoe deze doelgroep voor sport en bewegen kan worden geactiveerd en hoe deze doelgroep te bereiken is. 

Er zijn factsheets verschenen over sport en bewegen voor mensen met een: auditieve beperking, chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking, factsheet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Lilian van den Berg
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
mensen met een visuele beperking