Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking

factsheet

Brandsema, A., Berg, L. van den, & Lindert, C. van (2018). Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze factsheet bevat informatie over mensen met een auditieve beperking, hun sportdeelname, hoe deze doelgroep voor sport en bewegen kan worden geactiveerd en hoe deze doelgroep te bereiken is.

Er zijn factsheets verschenen over sport en bewegen voor mensen met een: visuele beperking, chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking (factsheet)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Lilian van den Berg
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
mensen met een auditieve beperking
mensen met een beperking