Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen als context voor re-integratie

ervaren impact en werkzame mechanismen van Bewegen naar Werk

Hombergh, S. van den, & Hermens, N. (2017). Sport en bewegen als context voor re-integratie: ervaren impact en werkzame mechanismen van Bewegen naar Werk. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport zijn in 2013 gestart met Bewegen naar Werk. Bewegen naar Werk is een van de zogenoemde ‘ontwikkelnetwerken’ binnen de gemeente Rotterdam. De ontwikkelnetwerken hebben als doel om langdurig werkzoekenden voor te bereiden op een werkervaringsplek. Deze rapportage bespreekt de resultaten van onderzoek naar de ervaren impact van Bewegen naar Werk op de deelnemers, naar de werkzame principes van Bewegen naar Werk, en naar hoe de impact van Bewegen naar Werk te vergroten is.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sofie van den Hombergh
Niels Hermens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsre-integratie
evaluatie
sporten