Visie & Beleidsplein

Dossier wat werkt bij sociaal en gezond

over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

Winsemius, A., Ballering, C., Scheffel, R., & Schoorl, R. (2016). Dossier wat werkt bij sociaal en gezond: over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

In dit Wat Werkt dossier staat de relatie tussen sociaal en gezond centraal. Er wordt ingezoomd op hoe sociale factoren wel of niet bijdragen aan de gezondheid van mensen.

In Nederland werd in de afgelopen decennia weinig uitgewisseld en samengewerkt tussen het sociale en gezondheidsdomein. Maar daar komt verandering in mede onder invloed van de Wmo, de decentralisaties en de bezuinigingen in de zorg en het sociaal domein. De werelden van preventie, zorg en welzijn beginnen elkaar steeds meer op te zoeken.

Om deze beweging te ondersteunen, wordt in dit dossier aandacht besteed aan kennis over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. We nemen het Participatiewiel als uitgangspunt om de relatie tussen sociale factoren en gezondheid weer te geven. In dit model worden de volgende participatiedoelen beschreven:

  • zelfredzaam zijn,
  • anderen ontmoeten,
  • zorgen voor anderen,
  • bijdragen aan de samenleving,
  • uitvoeren van betaald werk en
  • financieel gezond zijn.

Hoe verhouden deze sociale doelen zich tot gezondheid?

Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken,

Download(s)

Dossier wat werkt bij sociaal en gezond : over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aletta Winsemius
Carina Ballering
Rianca Scheffel
Rosanna Schoorl

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
gezondheid
sociaal beleid