Visie & Beleidsplein

Sportparticipatie vmbo-jongeren

een onderzoek naar de sportparticipatie van jongens en meisjes van Nederlandse en niet-westerse etnische achtergrond op vmbo-niveau in Nederland

Korterik, D. (2018). Sportparticipatie vmbo-jongeren: een onderzoek naar de sportparticipatie van jongens en meisjes van Nederlandse en niet-westerse etnische achtergrond op vmbo-niveau in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de sportparticipatie van vmbo-jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. In hoeverre en op welke wijze zijn sekse en etnische achtergrond onder vmbo-jongeren van invloed op sportparticipatie? Wat zijn de beweegredenen van vmbo-jongeren om wel of niet te sporten? Welke aanbevelingen zijn er voor het sportstimuleringsbeleid?

Voor het kwantitatieve deel van dit onderzoek zijn data van de leefstijlmonitor 2015 en HBSC 2005, 2009 en 2013 geanalyseerd. Het blijkt bijvoorbeeld dat het verschil in sportparticipatie tussen jongens en meisjes groter is bij jongeren met een niet-westerse achtergrond dan bij jongeren met een Nederlandse achtergrond, waarbij jongens meer participeren dan meisjes.

In het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek zijn drie type sporters onderscheiden: de fanatieke sporter, de sporter en de niet-sporter. Bij tien focusgroepen zijn interviews afgenomen met vier à vijf vmbo-jongeren, gescheiden op basis van geslacht. De kwalitatieve analyse bevestigt niet geheel het beeld uit de kwantitatieve analyse.

Opvallend is dat jongens in de focusgroepen de voorkeur geven aan teamsport en meisjes iets vaker een individuele sport beoefenen. Relatief veel respondenten van niet-westerse afkomst, jongens en meisjes, beoefenden een sport. Zij vallen dan wel in de categorie sporter. Ondanks dat jongeren aangeven dat gespierd zijn, afvallen of slank zijn niet belangrijk is, heeft fitness een hoge aantrekkingskracht, ook bij de niet-sporters.

Enkele aanbevelingen zijn:

  • Belangrijk blijkt het voorbeeld van ouders op kinderen, zeker onder niet-westerse jongeren draagt dit bij aan de sportparticipatie. Richt daarom het beleid op ouders en jongeren met een niet-westerse etnische achtergrond om zo de sportparticipatie van deze groep te verhogen.
  • Kijk naar mogelijkheden om jongeren eerder te laten fitnessen, mits op verantwoorde wijze, gezien de grote aantrekkingskracht van deze sport.
  • Respondenten interpreteren sportparticipatie verschillend. Kijk goed naar de wijze waarop mensen sporten. Voorkom dat ten onrechte wordt geconcludeerd dat de sportparticipatie is afgenomen, terwijl deze in werkelijkheid is verschoven naar niet-traditionele manieren om te sporten.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut,

Download(s)

Sportparticipatie vmbo-jongeren: een onderzoek naar de sportparticipatie van jongens en meisjes van Nederlandse en niet-westerse achtergrond op vmbo-niveau in Nederland (master thesis)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Denise Korterik

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jongeren
sportbeleid
sportbeoefening
sportstimulering
vmbo