Visie & Beleidsplein

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Stam, W. van, Brandsema, A., & Lindert, C. van (2018). Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft met subsidie van het ministerie van VWS een stappenplan ontwikkeld, dat gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches helpt meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom de inzet van de buurtsportcoach en welke onderdelen van het beleid goed werken.

Monitoren en evalueren is belangrijk om de resultaten van en ervaringen met de inzet van buurtsportcoaches duidelijk te krijgen. Daarmee kan lokaal draagvlak worden gecreëerd of worden verstevigd, wat kan zorgen voor continuering van het sport- en beweegbeleid in gemeenten waarvan de inzet van buurtsportcoaches onderdeel is. Monitoring en evaluatie maakt integraal onderdeel uit van het werkproces van buurtsportcoaches.

De acht stappen volgen de realisatie van het buurtsportcoachbeleid in een gemeente volgens de fasen doelen, uitvoeren, analyseren en bijsturen. Werkbladen zijn opgesteld om de acht stappen concreet uit te kunnen werken, zodat kan worden nagegaan of de verwachte uitkomsten op een duidelijke manier voortkomen uit de opgestelde doelen. Daarnaast zijn twee voorbeelden uitgewerkt hoe twee gemeenten hun monitorings- en evaluatiebeleid rondom de inzet van buurtsportcoaches vormgeven.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Download PDF

Werkbladen voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Download PDF

Excelinstrument: registratieformulier voor de werkzaamheden van de buurtsportcoach

Download PDF

Excelinstrument: inventariseren ervaren effect

Download PDF

Voorbeeld gemeente Soest

Download PDF

Voorbeeld gemeente Enschede

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam
Anouk Brandsema
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
evaluatie
handleidingen